Bugi BR8HS-10

Thùng Xăng 20L

Bình Nhớt 2 Kỳ cano