TrimTab / Dé Nước / Liệt Nước Đuôi Tàu Hãng Bennet

Liên hệ

  • Tình trạng
  • Hàng có sẵn, mua ngay

    TrimTab / Dé Nước / Liệt Nước Đuôi Tàu Hãng Bennet
    Hệ thống Trim tab giữ ổn định cho tàu cao tốc du thuyền
    Với công nghệ tiên tiến, được thiết kế để giúp con tàu ổn định vận hành êm ái hơn trên sóng
    Phân Phối  : EGC SI